Фитосанитарно състояние на земеделските култури в Пловдивска област към 30.05.2008г.

11/06/2008

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА -
гр. ПЛОВДИВ

Фитосанитарно състояние на земеделските култури
в Пловдивска област към 30.05.2008г.

През изминалия период времето беше топло за сезона с максимални температури 30-35.9 градуса, необичайни за месец май. Количеството на валежите варираше между 13-17л на кв. м. На места паднаха и слаби градушки. Развитието на земеделските култури протичаше с ускорени темпове.

Житни култури:

Фенологичното развитие на житните култури е масово млечна и начало на восъчна зрялост при ечемика. Фитосанитарното състояние към момента е добро.

Икономически важни вредители по есенните житни култури за периода са:

Вредна житна дървеница - масово излюпване - ларва първа ,втора възраст. Плътността към момента се движи от 0.5-2бр. възрастни и 0.3-0.8бр ларви на кв.м. Обявено е пръскане срещу възрастно и преобладаващи 30% ларви трета възраст и достигнат ПИВ.

Брашнеста мана На гъсти посеви с чувствителни сортове е констатирано нападение по средните етажи на листата и стъблото. С повишаването на темепературите и влажността, се създават оптимални условия за развитие на патогена и се очаква увеличение на нападнатите площи. Да продължат обследванията в житните култури. Химична борба се налага при достигнат ПИВ -30% нападната листна маса.

Ранно пролетни култури

Слънчоглед : Фенологичното развитие на културата - начало до масово формиране на съцветие.

Царевица: Фенологичното развитие на културата е от трети- пети до осми-девети лист.

Общото фитосанитарно състояние на културите е добро. Проведени са предсеитбени и вегетационни третирания срещу плевелите на 70-80% от площите.

Овощни култури: Фенологично развитие - масово големина орех. Обявено е четвърто следцъфтежно пръскане срещу струпясване и брашнеста мана по ябълка и круша. Чувствителната фенофаза на гостоприемника и прогнозата за хладно и нестабилно време налагат да се извършват третирания със системно действащи препарати. В плододаващите градини на областта е регистрирано начало на раждане на първо поколение на калифорнийска щитоносна въшка.Обявено е първо пръскане комбинирано с второ за ябълков плодов червей. Третиранията се извършват редовно на 80% от цялата площ.

 

Костилкови овощни култури

Череши - фенологично развитие - масово узряване на средноранни сортове. Регистриран е летеж на черешова муха. Обявени са две поредни пръскания за средноранни и три за късни сортове череши.

Сливи - обявено е второ пръскане срещу първо поколение на сливов плодов червей.

Праскови - източен плодов червей - плътността от неприятеля в овощните градини на областта е традиционно висока. Обявени са три поредни пръскания през десет дни срещу първо поколение.

Прасковен клонков молец - обявено е първо пръскане срещу първо лятно поколение .

Лозя - фенологично развитие на културата към момента е масов цъфтеж.

Брашнеста мана по лозата - констатирана е системна форма от болестта - обявено е трето предцъфтежно пръскане в лозовите масиви.

Мана по лозата - нестабилната метеорологична обстановка и уязвимата фенофаза на културата налагат да се извърши второ предпазно третиране с контактно действащи препарати. В периода 21-26.05 изтече първи действителен инкубационен период. Първо мазно петно от 26.05. Предстои обявяване на поредно пръскане със системнодействащи фунгициди.

Фитосанитарното състояние на културата е добро. Третиранията се извършват на 70-75% от площите. Нестабилната метеорологична обстановка налага третиранията срешу мана и оидиум да се провеждат редовно през 10-12 дни.

Маслодайна роза

Фенологично развитие-масов цъфтеж. Обявено е първо предцъфтежно пръскане срещу агрилус и трето предцъфтежно срещу ръжда по маслодайната роза.

Зеленчукови култури Констатирано е начало на поява на алтернария, сиво гниене, листна плесен, бактериално петносване по домати и ъгловати петна, сиво гниене, кубинска мана по краставици в полиетиленови оранжерии. Приключи масовото изнасяне на разсадите на полето. Обявени са съответно лечебни и предпазни третирания и първо пръскане срещу ларвите на първо поколение на колорадски бръмбар.

Тютюн - масово изнасяне на тютюновия разсад на полето. Обявени са съответните предпазни РЗ практики срещу мана, див огън и вирози.

 

4000 град Пловдив; ул. "Брезовско шосе"
Растителна защита тел. 959-400, 960-874
Директор тел./факс: 960-876
E-mail: prognoza_plovdiv@.abv.bg