На вниманието на земеделските производители в област Добрич

12/10/2009

От  обстойните обследвания във всички агроекологични райони на област Добрич е установена плътност на обикновената полевка в житните и рапични посеви от 2 до 4 - 6 активни колонии на декар.

      Праг на икономическа вредност в житни посеви:

      Есен  - 2 броя активни  колонии на декар

      Препоръчваме  на всеки земеделски производител да извърши  обследвания на полетата с есенници, особено в рапичните посеви и при установяване на плътност на неприятеля над прага на икономическа вредност да изведе химична борба с регистрираните продукти за растителна защита.

Регистрирани  отровни примамки:

Активно веществоПродуктДоза 
БродифакумНорат - П10 г/обитаем  ход
БромадиолонРодекил ПП*7 г/обитаем ход
Калциев фосфидПолитанол*5 г/обитаем ход
И други регистрирани.
 

Забележка: * - ПРЗ от І-ва категория.