Институт за защита на растенията, Костинброд удължава срока за прием

06/10/2009

ОБЯВА

Институт за защита на растенията, Костинброд удължава срока за прием на петима  редовни докторанти (държавна поръчка) за учебната 2009/2010 година по специалност 04.01.10 - Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.) до 30 октомври 2009 година.

Допълнителна информация:

тел.: 0721/66061; 68800;
тел./факс: 0721/66062;
E-mail: hristina.tk@abv.bg