Уведомление за опасни продукти за растителна защита

07/10/2009

НСРЗ уведомява фирмите, предлагащи на пазара продукти за растителна защита, както и земеделските производители и потенциални ползватели на ПРЗ, че по Европейската системата за бърз обмен на информация RAPEX е получена нотификация  № 1160/09 за установени на територията на ЕС опасни стоки. Продукта, за който сме уведомени е със следните показатели:

 • Категория продукт: Химикали
 • Вид на продукта: Инсектициден спрей, който се използва за цветя, домашни  растения и домашни градини.
 • Търговско наименование: DIAZISPRAY
 • Марка: FLORTIS
 • Активно вещество: Диазинон
 • Производител  на активното вещество: Италия
 • Производител  на продукта за растителна защита:
 • Притежател  на пълномощното: ORVITAL S.p.A. Via Darwin, 63 - Settimo  Milanese Италия
 • Място на производство: TOSVAR S.r.l. Pozzo d Adda Milan, Италия
 • Описание  на стоката и нейната  опаковка (снимки jpg формат): 300 мл  пурвелизатор
 • Нотифицираща  страна: Малта

В Р. България не е разрешен за предлагане на пазара и употреба продукт с посоченото търговско наименование или съдържащ посоченото активно вещество.

НСРЗ  е предприела необходимите действия за откриване на опасния продукт на българския пазар.