Проведено обучение по Бактериология в ЦЛКР

11/09/2009

В периода  от 31.08-04.09.2009 г. в ЦЛКР се проведе второто обучение по Бактериология, по Туининг проект BG/07/IB/AG/01/TWL „Подобряване на фитосанитарния контрол".

Курса на обучение се водеше от г-н Яп Янсе, дългогодишен началник на отдел Бактериология в Националната Референтна Лаборатория на Холандия и председател на Европейската асоциация на фитобактериолозите (EAP).

Бяха използвани основни методи за лабораторна идентификация на двете карантинни бактерии по картофите - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonocus u Ralstonia solanacearum(морфологично разпознаване на колонии, видове разреждания, посявки на селективни хранителни среди, имунофлуоресценция). 

В обучението взеха участие фитосанитарни инспектори от НСРЗ, РСРЗ (Пловдив, София, Благоевград) и лабораторни специалисти от ЦЛКР. 

За обучението с инспекторите беше предвидена презентация за карантинни и икономически важни бактериални болести по картофите, изнесена от  г-н Яп Янсе, както и визуална инспекция на полето.

Инспекторите  посетиха „огнище със зараза от Clavibacter michiganensis subsp.sepedonocus" в района на гр. Трън, проследиха хронологията на извършените мероприятия, задаваха въпроси и заедно обсъждаха казуси свързани с работата при установяване на карантинен вредител.

Беше  отделено достатъчно време, за демонстрационно вземане на проби от поливни/ речни води за лабораторна експертиза, съгласно програмата "Фитосанитарен контрол на картофи" 2009. Уточнени бяха сроковете за вземане и изпращане на пробите в лабораторията, необходимите количества вода за бактериален анализ (за евентуална зараза от кафяво гниене - Ralstonia solanacearum), пакетиране на пробите, обследване за Solanum dulcamara и др.