В периода от 31 август до 5.09.2009 в ЦЛКР Лаборатория Самоков се проведе обучение по Микология по Туининг проект BG/07/IB/AG/01/TWL „Подобряване на фитосанитарния контрол

11/09/2009

В обучението взеха  участие лабораторни специалисти и фитосанитарни инспектори от ЦЛКР и РСРЗ.

Курса на обучение се водеше от г-н Жерар Ван Лювен  от Националната Референтна Лаборатория на Холандия.

В обучението бяха представени чувствителни и  устойчиви патотипове на рака по картофи(Synchytrium endobioticum), както и усвоен метод използван за идентификация на рака по картофи от холандските специалисти. При микроскопиране на срезове от туморната тъкан бяха идентифицирани зимните спорангии на гъбата Synchytrium endobioticum - причинител на карантинната болест рак по картофите.

Извършен бе преглед на опитно поле в село Продановци, засадено с вегетационни опити, в което са използвани сортове картофи чувствителни и устойчиви на патогена. При визуален преглед са установени клубени с ясни туморни образувания.