НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА!

07/09/2009

При извършените обследвания на стърнища и  люцерни регистрирахме висока плътност на обикновената полевка. Обследвани са площи в общините Монтана, Якимово, Лом и Медковец. Отчетената плътност е висока: от 2-3 до 6-7 колонии на декар в стърнищата и 7-9 колонии на декар в площите с люцерна, а на места наблюдаваме сливане на колониите.  Неприятелят е в градация. Последното намножаване на полевката бе през есента на 2005 год. Последва депресия и от есента на предходната 2008 год. започна отново увеличаване на популационната численост. Условията през настоящата година бяха благоприятни. Прибирането на реколтата от пшеницата закъсня. Времето  през юли и август бе горещо и сухо, с редки, но обилни дъждове, благоприятстващи развитието на тревостоя и осигуряващи нормално изхранване на популацията. Дълбока оран е извършена на незначителна част от площите. Ако есента се задържи топла и продължителна, ще се наложи извеждането на борба с неприятеля.