Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури в област Стара Загора за месец август

07/09/2009

През м. август се наблюдаваха типични за региона температури - високи средноденонощни, движещи се в границите от 22 до 29.40С и максимални дневни температури, достигащи до 34.40С, с кратки, без стопанско значение валежи.  Културите се развиваха в условията на воден дефицит.

В регион Стара Загора непосредствено след прибиране на есенните зърненожитни култури започна внасянето на хербициди на силно заплевелените площи с коренищни и кореновоиздънкови плевели и обработката на стърнищата.

В площите от слънчоглед през месец август не се наблюдаваха симптоми от болести като ботритис, фома, фомопсис и други. Здравното състояние на културата е добро. Високите температури и липсата на валежи се отразиха изключително негативно върху очаквания добив. В края на месеца започна прибирането на ранните хибриди слънчоглед.

Зеленчукови култури - домати и пипер. Културите са опазени от основните болести и неприятели чрез редовни РЗ мероприятия. На малка площ  домати се констатира нападение по плодовете от картофена мана и черно бактерийно струпясване и повреди, нанесени от гъсениците от второто поколение на памуковата нощенка.

            Овощни  насаждения - ябълка, слива, праскова. Културите са в добро здравно състояние. Няма допуснато нападение от болести с важно икономическо значение. При ранните сортове се извършва беритба на плодовете. Струпясването и червивостта по плодовете при ябълка се контролираше чрез редовни растително защитни третирания.

Лоза - фенофаза - „узряване на ранните сортове"

Културата е опазена е от основните болести - мана, брашнеста мана и сиво гниене. По висока степен на нападение от сиво гниене през месец август се наблюдаваше на площ от 16700 дка, но своевременно изведената борба ограничи развитието и разпространението й. За момента се отчита добро здравно състояние в лозовите насаждения.

Маслодайна роза - през месеца продължи борбата с лятната форма на ръжда и черни листни петна по розата. Розен агрилус - борбата срещу неприятеля продължи чрез изрязване и изгаряне на засегнатите леторасти.  Културата в по-голямата си част е в добро здравно състояние.