Опасност от мишевидни гризачи в Бургаска област!

01/09/2009

През  месец август се извършиха обследвания  за плътността на неприятелите в стърнищата  на площ от 54 300 дка. Популацията е смесена- обикновена полевка и източносредиземноморска домашна мишка (Mus macedonicus) в общини: Камено, Бургас, Поморие, Несебър и Средец с плътността от 3-6  а.к./дка на площ от 33 100 дка.

Климатичните условия са благоприятни за развитието на вредителите. През есента  се очаква плътността да се  увеличи, както в стърнищата, така и на площите освободени от слънчоглед и царевица, в трайните насаждения и зеленчуковите култури.  

Препоръчително е земеделските производители да извършват редовни обследвания на посевите си цел набелязване на агротехнически мерки за борба:

  1. Силно нападнатите стърнища да не се засяват с есенни култури, а да се оставят да зимуват като угар.                                                                                           
  2. При невъзможност да се подберат  площи ненападнати от мишевидните гризачи,  да се засяват колкото е възможно по-късно.
  3. Да се избягва засяване на есенни житни и рапица на площи до люцерни.