Получени резултати от участие в международно сравнение за изпитване на тежки метали в растителни проби

01/09/2009

В периода април - юни ЦЛХИК взе участие във втори кръг на  международното междулабораторно сравнение организирано от университет Wageningen (Холандия) за изпитване на растителни проби за съдържание на тежки метали - Plant Analytical Exchenge.  

На 17.08.2009 г. в ЦЛХИК пристигнаха окончателните резултати от сравнението, които показват много добро представяне на лабораторията. Изпитвани са 4 броя проби за 14 броя показатели (B, Ba, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P, Pb, S, Sr, Zn).

Общият брой на участващите лаборатории в това сравнение е 227.

Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол още веднъж доказва висока компетентност при извършване на дейностите си. 

За повече информация - http:/www.wepal.nl/