Институт за защита на растенията, Костинброд обявява конкурс за прием на докторанти

28/08/2009

Институт за защита на растенията, Костинброд обявява конкурс за прием на петима редовни докторанти (държавна поръчка) за учебната 2009/2010 година по специалност 04.01.10 - Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.) със срок един месец (01-30 септември 2009 година).

Допълнителна информация: тел: 0721/ 66061; 0721/ 68800; тел:/факс: 0721/ 66062;

E-mail: hristina.tk@abv.bg