Проведено обучение по Ентомология в ЦЛКР

17/08/2009

В периода  от 3 до 7.08.2009 в ЦЛКР се проведе обучение по Ентомология по Туининг проект BG/07/IB/AG/01/TWL „Подобряване на фитосанитарния контрол".

В обучението взеха участие лабораторни специалисти  от ЦЛКР и РСРЗ.

Курса на обучение се водеше от г-н Морис  Янсен от Националната Референтна Лаборатория  на Холандия.  

В обучението по Ентомология бяха усвоени техники, използувани от холандските специалисти за изготвяне на трайни микроскопски препарати от белокрилки, извършена идентификация на предимагинални и имагинални стадии на някои основни видове като карантинния вид тютюнева белокрилка и оранжерийна белокрилка.

Беше  извършен контролен преглед на оранжерия  към БАН, преглед на дървесни и  тревисти видове в района на Драгалевци и събрани представителни проби за лабораторна експертиза.