РСРЗ Пловдив напомня на всички земеделски производители

13/08/2009

Продължава да набира кандидати за курс обучение на земеделски производители с цел  запознаване с основните правила за безопасно прилагане на продукти за растителна защита втора категория на употреба.

Всички земеделски производители, които прилагат продукти за растителна защита от втора категория на употреба  /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/, без висше агрономическо или средно земеделско образование  растениевъден профил, задължително трябва да преминат този курс на обучение съгласно Закона за защита на растенията и Наредба 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита. Завършилите курса получават удостоверение за правоспособност от ИЗР Костинброд.

Необходими документи, които трябва да бъдат представени в РСРЗ Пловдив са:

1. Молба по образец

2. Снимки  2 броя  2/3 см

3. Копие от документ за образование.

4. Копие от документ за внесена такса 60 лв.

Таксата се превежда по банкова сметка:  IBAN: BG44UNCR96603169017727, Банка: Уникредит Булбанк

За контакти и информация:  РСРЗ Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 176-В, отдел Растителна защита и БИ телефони 032/959-400, 960-874