На вниманието на земеделските производители в област Добрич и Силистра

13/08/2009

Констатираната плътност на обикновена полевка в стърнищата е от 4 до 7 - 8  активни колонии на декар, като популацията на неприятеля е по-висока в крайморските агроекологични райони /Балчик, Каварна и Шабла/. Наблюдават се единични повреди от неприятеля в слънчогледовите посеви, граничещи със стърнища.

      Препоръчваме  на земеделските производители  да направят обследвания  на стърнищата за установяване състоянието на популациите. Да  се извърши  дълбока оран с  цел разрушаване  ходовете на неприятеля особено на площите, където ще се сее рапица.