Проведено обучение по Бактериология в ЦЛКР

06/08/2009

В периода  от 20-24.07.2009 в ЦЛКР се проведе обучение по Бактериология по Туининг проект /07/IB/AG/01/TWL „Подобряване на фитосанитарния контрол".

В обучението взеха участие лабораторни специалисти  от ЦЛКР, РСРЗ и ИЗР.

Курса на обучение се водеше от г-н Тйоу-Там-Син (Леон) от Националната Референтна Лаборатория на Холандия. 

В обучението по Бактериология бяха използвани основни методи за лабораторна идентификация на карантинни бактерии (морфологично разпознаване на колонии, видове разреждания, посявки на различни хранителни среди, биохимични тестове, патогенни тестове, имунофлуоресценция).

В обучението беше предвидена и една визуална инспекция на овощен разсадник, черешова градина и лозов масив в района на гр. Пловдив. Взети бяха представителни проби за лабораторна експертиза.