Бяла американска пеперуда: начало излюпване на гъсениците - 03.06 АЕР Бургас

09/06/2008

Бяла американска пеперудаБорбата се извежда срещу гъсениците от І-ва - ІІІ-та възраст в периода 10 -16.06.2008 год..

При обследване на паркове, градини и крайпътни дървета и храсти и при откриване на гъсенични гнезда е необходимо да се извърши механична борба чрез изрязване и изгаряне на гъсеничните гнезда.

При избора на продукт за растителна защита е необходимо да се съобразите с мястото, където е установено нападелието.

  • В населени места - паркове, улични алеи, пространства около жилищни, обществени и административни сгради, да се използват препарати на базата на Бацилус турингиензис: Дипел ВП - 0.1% ; Дипел 2Х- 0,1% / при овощни и горски култури /.
  • В овощни насаждения за извеждане на борбата срещу бялата американска пепруда могат да се използват още:
Активно вещество Продукт Доза/дка
Ламбда цихалотрин Карате 5 ЕК (по кайсия) 0.015%
Пиримифос-метил Актелик 50 ЕК 0.15 %
Пиримифосетил Дурсбан 4 ЕК 0.1 %
фенитротион Агрия 1050 0.15-0.2 %
Цис.-тро.анс-циперметрин Суперсект 10 ЕК 0.0125%
тебуфенозид Мимик 240 ЛВ 0.04%
и други регистрирани ПРЗ

При необходимост третирането да се повтори след 12-14 дни.

  • Да се вземат мерки за опазване на пчелните семейства, хора и животни от отравяне според изискванията на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ бр.47 от 01.06.2004 год.).
  • Да се спазват карантинните срокове на използваните инсектициди

За повече информация относно вредителите по земеделските култури, отглеждани в Бургаска област, се обръщайте към инспекторите от РСРЗ Бургас на тел.: в гр. Бургас 056 / 84 82 67 и 056/ 84 81 31.