Фитосанитарното състояние на трайните насаждения в регион Стара Загора, Сливен и Ямбол към 30. 07. 2009 г.

30/07/2009

     Лозя- фенофаза на развитие- „затваряне до прошарване на зърната"

До момента  лозята се намират в добро здравно състояние.

Честите превалявания през втората деседневка на м. юли създадоха благоприятни условия за развитие на мана по лозята. В отделни площи е допуснато нападение от слаба до средна степен по листа, като в регион Сливен нападение има и по отделни чепки под форма"кафяво гниене".

Пръсканията срещу мана през август да продължат  при младите неплододаващи лозя. При плододаващите да се извършват при валежи и допусната зараза, с цел опазване на новия прираст.

С цел  по добро узряване на дървесината последните 1-2 третирания на лозята срещу мана да се извършат с медсъдържащи ПРЗ.

      Брашнеста мана- до момента прояви на болестта, наблюдаваме при отделни лозя, изразени в поява на налепи/петна/ по зърната. Прогнозата е, че болестта ще увеличава степента на нападение.

За опазване на лозята от брашнеста мана е необходимао  да продължат редовните третирания до преминаване на чувствителната фенофаза»прошарване на зърната». За достигане на работния разтвор до всички части на лозята преди третиране да се извърши просветляваща резитба, колтучене и привързване на леторастите.

      Овощните  насаждения- праскови, ябълки и сливи се намират в добро здравно състояние. Няма допуснато нападение от болести с икономическо значение. Червивостта по плодовете се контролира чрез редовни растително защитни тритирания.

През м. юли в регион Сливен и Стара Загора паднаха градушки, които причиниха наранявания на плодовете при прасковите, което от една страна се отрази върху търговския им вид и от друга стимулира нападение на плодовете от късно кафяво гниене.

   В регион Стара Загора падналите градушки засегнаха и лозята в отделни селища. Извършени бяха третирания с медсъдържащи ПРЗ.