Подадени проекти от ИЗР към МОН

29/07/2009

На конкурсната сесия на Фонд „Научни изследвания" към МОН през 2009 г. научните сътрудници от ИЗР подадоха общо 7 проекта с базова организация Институт за защита на растенията.

В конкурс „Млади учетни" - 1 проект.

В конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области" (тематичен конкурс) - 5 проекта.

В конкурс „Развитие на научната инфраструктура" - 1 проект. 
 

Участие в конференция 

От 29.06.09 г. до 02.07.09 г. в гр.Кампобасо, Италия се проведе  конференция по интегрирана защита на складираната продукция към Западнопалеарктичната секция на Международната организация по биологична и интегрирана борба /МОББ/. Ст.н.с. д-р Дончо Обретенчев и ст.н.с. д-р Евдокия Станева се представиха на конференцията с два доклада, които са предизвикали изключително голям интерес.