Продължават обученията на специалисти от ЦЛКР в Холандия

24/07/2009

В периода 13-17.07 двама експерти от ЦЛКР посетиха Холандската референтна лаборатория в гр. Вагениген - Холандия. Проведените обучения бяха по Бактериология и Нематология. Това посещение е в рамките на Туининг проект по програма ФАР между двете държави.

 Обучението по Нематология се проведе за молекулярна и морфологична идентификация на карантинни и не карантинни видове нематоди.

   В обучението по Бактериология бяха включени основни методи за идентификация на карантинни бактерии и някои лабораторни техники (биохимични тестове, патогенен тест, анализ на мастни киселини, имунофлуоресценция).