Здравно състояние на земеделските култури в Кюстендилска област

23/07/2009

Необичайно  обилните и проливни дъждове в  Кюстендилска област създадоха изключително благоприятни условия за развитие на гъбни болести по отглежданите земеделски култури. В агроекологичен район Кюстендил и Бобошево регистрираме силно нападение от бяла ръжда в черешовите насаждения, като в нетретирани градини наблюдаваме вече и преждевременен листопад. Отчитаме интензивно развитие на мана на лозята по листата и силно проявление на формата „кафяво гниене" по зърната. След интензивните дъждове установихме поява на бяло гниене по гроздовите зърна. В застаряващите лозови насаждения се развива и еска (бяло дървесинно гниене). Констатирахме силна степен на нападение от струпясване по ябълките, особено по чувствителните сортове. По картофи и домати  масово се развиват кафяви листни петна и картофена мана. По фасула и пипера наблюдаваме проява на бактериални болести в средна степен. Създалата се обстановка на продължителни валежи в периода на узряване на зърнено-житните култури доведоха до нападение от чернилка по житните по стъблата, класовете и плевите, като към момента нападение по зърната не е отчетено.