Промени, изменения и допълнения в списъка на разрешените за предлагане на пазара и употреба на ПРЗ

30/05/2008

Съгласно чл. 21, ал. 3, от Закона за защита на растенията (ЗЗР) са публикувани новите промени, изменения и допълнения в списъка на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита.

прочетете повече