Резултати от участие на ЦЛХИК в междулабораторно сравнение

22/07/2009

Относно: Резултати от участие  в междулабораторно сравнение  

      Институтът  за референтни материали и измерване (IRMM -Geel.Belgium), част от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия - Референтна лаборатория на ЕС за тежки метали организира ежегодни междулабораторни сравнения. 

      В сравнението за 2009 г. (IMEP 28), Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол /ЦЛХИК/, взе участие в изпитване на хранителни добавки за съдържание на тежки метали (Pb, Cd, As и Hg). На 20.07.2009 г. в ЦЛХИК пристигнаха предварителните резултати от сравнението, които показват много добро представяне на лабораторията.

      Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол още веднъж доказва висока компетентност при извършване на дейностите си. 

      Окончателният доклад от сравнението ще бъде побликуван през

м. Септември  на страницата на IRMM - http://irmm.jrc.ec.europa.eu/