Сигнал на национална служба за растителна защита за поява и развитие на обикновената мана (Peronospora Tabacina Adam ) по тютюна в България

20/07/2009

  На 10.07.2009 г. в района на град Гоце Делчев, област Благоевград, научни сътрудници от Института по тютюна в гр.Пловдив, след обследване на посеви с тютюн, са констатирали нападение от обикновена мана по сортова група „басми".

     Болестта е проявена в локалната си форма със слабо спороношение, като е обхванала  долния пояс листа на растенията. Предвид благоприятните за развитие на болестта климатични условия (падналите повсеместни и на места големи по количества дъждове) и високата й разпространителна способност, Национална служба за растителна защита препоръчва на земеделските производители да започнат третирания на площите с тютюн с разрешените фунгициди със системно-контактно действие. Да се спазват указанията, посочени в бюлетините на Регионалните служби за растителна защита, с цел предотвратяване на развитие и разпространение на болестта.