Информация за фитосанитарното състояние на културите в Русенски регион

17/07/2009

През юли развитието на земеделските култури ще протича при близки до нормата топлинни условия. Падналите локални и нтензивни, а в началото на втората десетдневка на месеца повсеместни валежи в региона / 50-60 л/кв.м / забавиха прибирането на пшеницата. Определящ фактор за вегетацията на пролетните култури през най-топлия месец от годината ще бъдат почвените влагозапаси. Валежите до момента са достатъчни да обезпечат високото водопотребление на голяма част от пролетните култури встъпили в репродуктивен етап от развитието си.

PСледжътвено третиране на стърнища с хербициди

 

При наличие на заплевеляване в есенниците с коренищни / балур, троскот, пирей, бял равнец/ и кореновоиздънкови плевели / паламида, повитица, млечок, горуха, кипарисова млечка, къпина и др. / да се третира с хербициди на база глифозат - Раундъп, Глифозат С, Глифоган 480 СЛ, Глифос 36 СЛ и др. в доза 400 - 1200 мл/дка във фенофаза "изкласяване" на житните и "бутонизация" на широколистните плевели / 20-40 л/дка работен разтвор и температура на въздуха до 25оС/. Ниските дози са за едногодишните житни плевели, а високите за многогодишните житни плевели.

Стърнищата да не се обработват 30 дни след третирането и да не се пускат животни на паша до един месец.


PОбикновена полевка

 

ПИВ - 2 колонии на декар

В момента в стърнищата и люцерните се наблюдава увеличаване на популационната плътност на обикновената полевка.

След жътвата да се направят обследвания на освободените площи от есенници за установяване степента на нападение и да се извърши дълбока есенна оран с цел унищожаване ходовете на неприятеля.