Състояние на земеделските култури в Плевенска област

17/07/2009

Пшеница, ечемик - Падналите силни валежи на места придружени със силен вятър и градушки, възпрепятстват прибирането на културите. Здравното им състояние се влошава поради нападението от Алтернария и Септория, което засяга около 50-60% от неожънатите площи.

     Царевица, слънчоглед - Културите са в добро физиологично и здравно състояние. Ограничени площи са пострадали от падналите градушки.

     Зеленчукови култури - Условията са изключително благоприятни за развитие и разпространение на болести като картофена мана, кафяви листни петна и др. Третиранията да се извършват редовно с котактно-системни фунгициди.

     Лозя  - Климатичните условия благоприятстват за по-силното проявление на най-важните болести - мана и оидиум. Тече вече осми инкубационен период на маната по лозата. Всички площи в региона са третирани 3-4 кратно. При поражения от градушка при първа възможност площите да се третират с 2% бордолезов разтвор.  

На  вниманието на земеделските производители 

в Плевенска и Ловешка област 

      На 3 септември 2009г. от 9 часа в РСРЗ Плевен ще бъде проведено поредното обучение на земеделски производители за придобиване правоспособност за употреба на продукти за растителна защита - втора категория, съгласно чл.26, ал.2 от Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

      Заявления  могат да се подават в РСРЗ Плевен и отдел Ловеч, според местоживеенето на земеделските производители.

     Необходими  документи:

     1.Молба  по образец. 

     2.Две  снимки 2/3см.

     3.Копие  от документ за внесена такса. 

     4.Копие  от документ за завършено образование. 

     На  преминалите успешно курса,  ще бъде издадено удостоверение. 

     Таксата е 60 лв. и се внася  по сметка BG44UNCR96603169017727 на ИЗР Костинброд в Уни Кредит Булбанк. 

За контакти: 

РСРЗ-Плевен   ул."В.Левски"№1, ет.13,  тел: 064/800 717

Е-mail: rz_pleven@abv.bg 

Отдел Ловеч ул."Т.Каблешков"№1, ет.3, тел: 068/604 276

Е-mail: rsrz_pl_lovech@mail.bg