Информация на национална служба за растителна защита

16/07/2009

  Падналите обилни валежи през последната десетдневка на м.юни и началото на м.юли  ще удължат и забавят периода на жътвата. Ожънатите площи пшеница средно за страната са 30,19% от общата посевна площ, като най-висок е процентът на ожънатите площи в региона на Силистра - 70%, в регионите на Русе, Разград, Добрич, Варна и В.Търново - около 45 - 50%, а в региона на София - начало на жътва.

     Повсеместните валежи, придружени със силни ветрове  и градушки в периода на узряването и прибирането на пшеницата причиниха поява, развитие и разпространение на  чернилка по житните в почти всички зърнопроизводителни региони на страната. Чернилката се предизвиква най-често от два вида гъби, които са слаби патогени с изразени сапрофитни свойства. Те се развиват върху застаряващите листа, стъбла, класовете и плевите под формата на сиво-черен кадифен налеп. На много места е установено и полягане на посевите, което още повече ще затрудни прибирането на реколтата. Установеното нападение от чернилка и други сапрофитни чернилни гъби на неожънатите площи е от 2% (в региона на Добрич), 45-50% (в регионите на Плевен, Ловеч, Русе и Перник) до 80-100% (в регионите на Шумен, Търговище и  Разград). Констатираната степен на нападение е от слаба в регионите на В.Търново, Видин, Ст.Загора и Хасково, до средна за регионите на Враца и Монтана. Полягане на растенията се наблюдава на отделни посеви с пшеница в регионите на Добрич, Перник, Ямбол и Кюстендил. В Плевенски регион от градушка има до 100% унижени посеви на около 20 000 дка, а на други около 30 000 дка  процентът на поражение е по-малък. На 20-30 % от неожънатите площи в този регион се наблюдава и оронване на зърната. Паднала градушка има в областите Бургас и Ямбол, но на отделни по-малки площи и с по-малък процент на поражение.

     Единственият  начин за намаляване на загубите от зърно, това е ежедневното обхождане на пшеничните посеви и готовност за своевременно провеждане на жътвата при създаване на подходящи условия.

     След  прибиране на реколтата по възможност семената да се просушат, да се съхраняват  при сухи условия и да се осигури добро проветряване.