Проведен курс на земеделски производители

14/07/2009

В  периода 25-29.06.2009 год. в гр.Петрич ,област Благоевград бе проведен курс-обучение по модул 6"Интегрирано производство-растителна защита" ,за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита-втора категория.

     Целите на обучението са:

  1. Запознаване  със законодателството,свързано  с приложение на ПРЗ.
  2. Запознаване с основните правила за безопасно приложение на ПРЗ от I   и   II категория.
  3. Създаване и  поддържане на архив при прилагане  на пестициди,съгласно нормативната  база.

      Успешно издържаха теста 16 курсисти от район Петрич и Сандански.

     Курса  бе проведен от нач.отдел РЗ  г-жа Алексиева и ст.инспектор  г-жа Джандарова.