На вниманието на лозарите от Бургаска област!

14/07/2009

Шарен гроздов молец - ІІ-ро поколение

Гъсениците от второ поколение повреждат зърната с големината на грахово зърно (ягоридата), а при ранните сортове и зазряващите зърна, като ги нагризват, изгризват вътрешността им и семената. Слабо ги оплитат с копринени нишки. Една гъсеница поврежда от 7 до 24 зърна. Повредите, причинени от второто и третото поколение, създават благоприятни условия за развитие на гъбни болести, причинители на гниене на гроздето, като Botrytis cenerea P., Penicillium glaucum Link. и др., с което размерът на вредата се увеличава.

ПИВ:

  • десертни сортове - 6-7 бр/100 ягориди
  • винени сортове -11-12 бр/100 ягориди

Начало излюпване на гъсениците:

  • Агроекологичен район Бургас - 07.07
  • Агроекологичен район Поморие - 10.07
  • Агроекологичен район Айтос - 08.07

Химична борба   да се извърши само при доказана плътност над ПИВ.  За целта е необходимо да се извърши обследване по масиви и парцели, като се обърне особено внимание най-вече на белите сортове(Димят, Мискет отонел ,Памид, Шардоне и др.).

Регистрирани РЗ продукти :

Акт.вещество

Продукт за РЗ

Доза/дка

Карантинен срок

индоксикарб

Авант 15 СК

0.025%

10 дни

бифентрин

Тарстар  10 ЕК

0.02%

14 дни

метоксифенозид

Ранер 240 СК

0.04%

7 дни -десерни сортове

14дни винени сортове

хлорпирифос-етил

Циперфос 530 ЕК

0.05%

28 дни

циперметрин

Алфагард 10 ЕК

0.0125%

7 дни

хлорпирифос-метил

Релдан 40 ЕК

0.12%

14 дни

делтаметрин

Децис 25 ВГ

0.004%

7 дни

и други регистрирани ПРЗ