Проведено обучение по Туининг лайт проект съвместно с английския експерт Пол Ашби

14/07/2009

В периода  от 15 до 19 юни беше проведено обучение по Туининг лайт проект BG/2006/IB/AG/03/TWL "Подобряване на системата за контрол на растителната защита в България и изпълнение на изискванията на ЕС, свързани с фитосанитарния контрол на карантините организми, биологичното изпитване , разрешеване и контрол на продукти за растителна защита" Компонент 2,точка А 4.4 - Ръководене на вътрешен одит с оглед въвеждане на система за управление на качеството ( симулативен одит ).

Беше  проведен одит по Добрата експериментална практика (ДЕП) съвместно с английския експерт Пол Ашби от CRD - Йорк в базите по биологично изпитване в следните РСРЗ:

Добрич, база за биологично изпитване -  Кардам;

Русе, база за биологично изпитване - Две  могили и Велико Търново.