На вниманието на лозарите от Бургаска област

22/05/2008

Шареният гроздов молец Lobesia (Polychrosis) botrana е икономически най-важния неприятел по лозата. Гъсениците от първо поколение изгризват цветните бутони и ги оплитат с копринени нишки. По тези нишки повредата лесно се установява още в началото на вредната дейност. Гъсениците често нагризват разклоненията на ресата и по този начин те предизвикват загиване на много повече цветни бутони, отколкото са в състояние да повредят пряко.

Праг на икономическа вредност
  • десертни - 4 - 6 бр.гъсеници/100 реси
  • винени - 6 - 8 бр.гъсеници/100 реси

Начало излюпване на гъсениците:

  • Агроекологичен район Бургас - 19.05
  • Агроекологичен район Поморие - 20 .05
  • Агроекологичен район Айтос - 21.05
Да се извърши първото третиране на лозовите насаждения както следва по агроекологични райони:
  • Агроекологични райони Бургас и Поморие - 24 - 29.05
  • Агроекологичен район Айтос - 25.05 - 01.06
Регистрирани продукти за борба с гъсениците на шарения гроздов молец:

Акт.вещество

Продукт за РЗ

Доза/дка

Карантинен срок

бетацифлутрин

Булдок 025 ЕК

Краен срок за употребата на на-личните количества - 23.04.2009 г.

0.04%

21 дни

бифентрин

Талстар 10 ЕК

0.02%

14 дни

метоксифенозид

Ранер 240 СК 2

0.04%

7 дни десертни сортове

14 дни винени сортове

тидиокарб

Ларвин 375 ФС

Краен срок за употребата на наличните количества - 25.11.2008 г.

0.1%

28 дни

фенитротион

Агрия 1050

Краен срок за употребата на наличните количества - 25.11.2008 г.

0.15%

15 дни

хлорпирифос-етил

Циперфос 530 ЕК

0.05%

28 дни

хлорпирифос-етил

Санмба 530 ЕК

Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

0.05%

30 дни

хлорпирифос-метил

Релдан 40 ЕК

0.12%

14 дни

и други регистрирани ПРЗ

  • Да се вземат мерки за опазване на пчелните семейства, хора и животни от отравяне според изискванията на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ бр.47 от 01.06.2004 год.).
  • Да се спазват карантинните срокове на използваните инсектициди!

За повече информация относно вредителите по земеделските култури, отглеждани в Бургаска област, се обръщайте към инспекторите от РСРЗ Бургас на тел.: в гр. Бургас 056 / 84 82 67 и 056/ 84 81 31.