Информация за поражения бяло гниене по лозята

14/07/2009

ВНИМАНИЕ  ЛОЗАРИ!

През последните дни в лозовите масиви в Благоевградска област се наблюдават поражения от болестта бяло гниене/Coniella diplodiella/.Патогена е гъба .Той е слаб паразит и напада зърната  на които по различни причини восъчният налеп е повреден.Заразяването е възможно  при продължителни и чести  валежи ,защото спорите  покълват само при наличие на вода.Развитието на болестта се стимулира от топлото време и високото захарно съдържание.Наблюдаваните повреди са само при сортовете, които в момента започват да избистрят зърната.

Борба: Няма регистрирани продукти за химическа защита срещу бялото гниене у нас.

По литературни данни и практики в други държави се препоръчват: Каптан 50ВП-0,3%; Фолпан 80ВДГ-0,2%; Купроксат-0,3% и др.на същите активни бази. Третирането за да има резултат трябва да бъде извършено 12 до 18 часа след градушка.