Фитосанитарно състояние на земеделските култури в област Добрич към 07.07.2009г.

08/07/2009

Житна пиявица 

На  вниманието на земеделските производители, възможно е неприятеля да се прехвърли  в царевичните посеви, които граничат с пшенични. Да се извършат наблюдения по периферията на площите. 

Борба с плевелите в стърнищата 

За  унищожаване на коренищните и  кореновоиздънковите  плевели: паламида, поветица и други най-ефикасни са химичните средства. Необходимо е  площите да се освободят от сламата; широколистните плевели да достигнат  фенофаза „бутонизация", а житните - " изкласяване ".

Дозата  трябва да бъде съобразена със степента на заплевеляване  и вида на преобладаващите  плевели, а разходът на работен разтвор - между 20 и 30 л/дка. Площите  могат да се изорат не по-рано от 20-25 дни след третирането. 

Складови  неприятели

Преди прибиране на зърното от новата реколта  е необходимо механично почистване на складовете и отстраняване на старите  количества. Събраните отпадъци се изнасят без да се разпиляват и се изгарят, след което се извършва дезинсекция. При влажната дезинсекция празните складове, силози, превозни средства и др., се обеззаразяват с работен разтвор отвътре и отвън. Напръсканите обекти се държат затворени 2-3 денонощия, а след това се проветряват в продължение на 15-20 дни. След влажната дезинсекция се извършва варосване на складовете.

Икономически  най-важните неприятели при съхранение на зърното са: Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар 

Западен царевичен коренов  червей 

Започна залагането на феромонови уловки  в  царевични посеви  в землищата на  област Добрич.