СИГНАЛ на Национална служба за растителна защита до земеделските производители

01/07/2009

СИГНАЛ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
до земеделските производители

Във връзка с продължаващите проливни дъждове, придружени с бури и градушки и съпровождащите ги захлаждания в отделни райони на страната, Ви информираме за най-неотложните растителнозащитни мероприятия, които трябва да проведете, с цел опазване на реколтата. 

ЛОЗЯ

След градушка, най-късно до 16 часа от падането й да се напръскат лозовите насаждения с 2 % бордолезов разтвор. Преди това е необходимо бързо и напълно отстраняване, изнасяне и изгаряне на повредените части, които са източник на болестта "бяло гниене".

За опазване от мана, оидиум и сиво гниене да се прилагат продукти за растителна защита имащи системно действие, като се избират регистрирани ПРЗ с комбинирано действие. Интервалът на третиране да се скъси на 7-8 дни до спиране на валежите и повишаване на температурите.

ДОМАТИ И КАРТОФИ

Условията са особено благоприятни за развитието и разпространението на картофената мана и при двете култури. Да продължат третиранията с продукти за растителна защита, имащи контактно-системно действие, като пръсканията се провеждат през 7-8 дни до стабилизиране на времето и повишаване на температурите. След това може да се прилагат продукти с контактно действие.

Повечето продукти за растителна защита, прилагани за борба с картофената мана, са ефективни и срещу кафявите листни петна /алтернария/ и при двете култури.

ТЮТЮН

Див огън - Да се извършат всички подходящи агротехнически мероприятия, ограничаващи болестта - недопускане на едностранчиво азотно торене, болните листа се обират и унищожават. Да се използват някои от регистрираните медсъдържащи фунгициди, като се третира през 5-7 дни.

Мана по тютюна -   При поява на болестта на полето, засегнатите листа се отстраняват и изнасят, а посевите да се третират с фунгициди с контактно-системно действие.

ЯБЪЛКИ

Струпясване

В градини с по-силно нападение по листата и особено ако има проява и по плодовете, да се проведат две сгъстени третирания през интервал от 7 дни, с препарати имащи системно /лекуващо/ действие. С това ще се ограничи разпространението и степента на нападение на болестта. Третиранията да се комбинират с тези за неприятелите, като се следят сигналите на съответната РСРЗ за района.