Обучение на експерти от ЦЛКР в Националната референтна лаборатория на Холандия

30/06/2009

В периода 22 - 26 юни 2009 г. беше проведено обучение на двама експерти от ЦЛКР в Националната референтна лаборатория в гр. Вагенинген - Холандия в рамките на Туининг проект BG/07/IB/AG/01/TWL „Подобряване на фитосанитарния контрол". Първите две обучения бяха в отдели микология и молекулярна биология.