Установени ларви на Западен коренов царевичен червей на територията на РСРЗ Кюстендил

30/06/2009

През 2008 г. в различни райони на Кюстендилска област чрез залагане на феромонови уловки бяха уловени възрастни на Западен коренов царевичен червей /Diabrotica virgifera/. В периода 17.06.2009 г. - 19.06.2009г. фитосанитарните инспектори извършиха почвени разкопки за наличие на ларви на Западен коренов царевичен червей, в районите, където неприятелят беше установен през 2008 г. От прегледаните шест броя почвени разкопки, взети от три полета с предшественик царевица бяха отрити общо девет броя ларви.

Напомняме на всички производители на царевица от Кюстендилски регион повредите, които може да се наблюдават в царевичните посеви от Западен коренов царевичен червей /Diabrotica virgifera/:

  1. Възрастните се хранят с листата - правят прозорчести нагризвания подобни на тези, причинени от житната пиявица;
  2. В периода на изсвиляването възрастните се хранят със свилата, като могат напълно да я унищожат (свилата прилича на отрязана с ножица);
  3. При голяма плътност на неприятеля по време на вегетацията може да се наблюдава "гъша шия" - полягане на царевичните растения.

При установяване на гореописаните повреди земеделските производители да информират инспекторите от отдел „Фитосанитарен контрол" към РСРЗ Кюстендил, ул. „Демокрация" №1, тел. 078/ 55 03 75.