Процедура за акредитация

25/06/2009

От 22 до 24 юни 2009 г. в ИЗР се проведе процедура за програмна акредитация на обучението по ОНС „доктор" по научна специалност 04.01.10 Растителна защита (вкл.фитопатология, вирусология, хербология и др.) Акредитацията се извърши от експертна група на НАОА.