Проведено обучение в ИЗР

25/06/2009

От 1 до 6 юни 2009 г. в ИЗР се проведе обучение от Пол Барлет от Постоянният комитет на ЕК. Обучението беше на тема „Съвременно международно и европейско законодателство, свързано с анализ на риска от карантинни вредители". В обучението взеха участие научни сътрудници и специалисти от ИЗР и специалисти от РСРЗ.