ДЕН НА ЧЕРЕШАТА ОВОЩАРСКИ И-Т ПЛОВДИВ - 2009

25/06/2009

ОТКРИТ ДЕН НА ЧЕРЕШАТА

ОВОЩАРСКИ ИНСТИТУТ - ПЛОВДИВ 

На 10.06.2009г в Овощарски институт Пловдив се проведе открит ден на черешата.

На срещата присъстваха гости от научни институти - Аграрен университет Пловдив, ИЗК Марица, ИИРР Садово, Овощарски институт Кюстендил и др., местни земеделски производители, представители на Областната земеделска служба и сходни административни структори.

Представена бе презентация от директора на института ст.н.с. д-р Аргир Живондов за последните постижения на института в областта на селекцията.

Демонстрирани бяха новопризнати сортове череши, прасков, нектарини, ябълки, орехи.

Предложи се празника да се превърне в ежегоден ден на овощаропроизводителя.

- Аудиторията бе запозната с новостите в технологията на отглеждане и проблемите на интензивно реколтиране на черешовите масиви.

- Лекция за резултатите от провеждания мониторинг за остатъчни количества от пестициди в растителната продукция изнесе директора на РСРЗ Пловдив - Антон Величков.

Срещата завърши с демонстрация по лятна механизирана резитба в представителните парцели на института.

На празника всички гости получиха възможност да дегустират богата гама от зреещи плодове на 50 сорта от общо 150 сортовата листа череши на Овощарски институт Пловдив.