Информация за контрол на пазара на ПРЗ – РСРЗ-Стара Загора

22/06/2009

През м. май и юни в РСРЗ Стара Загора постъпиха сигнали за продажба на ПРЗ в нерегламентирани обекти.

След събиране на данни за посочените обекти и лицата които ги стопанисват инспекторите от службата извършиха инспекции съвместно с представители на МВР.

След инспекциите ,където беше констатирано нарушение/ продажба на ПРЗ в нерегламентирани обекти/ съгласно подзаконовата  нормативна уредба на лицата представляващи обектите беше съставен Акт.  

За посочения период бяха съставени общо шест акта за нарушения.