НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ - РСРЗ ПЛОВДИВ

18/06/2009

Първите летни месеци от вегетацията на зеленчуковото полско производство са ключови моменти в опазването и реколтирането на здрава и качествена продукция.

Приключва масовото прихващане на разсаденият пипер и домати в областта.

Фитосанитарното и физиологично състояние на преобладаващите посеви е добро. Приложени са средно по едно превантивно пръскане срещу листни въшки, трипс, алтернария и картофена мана при домати. Топлото и сухо време задържа проявите на маните в полска среда. Условия за критични периоди от началото на вегетацията не са отчетени. Тази агрометеорологична обстановка позволява да се подбират с предимство в схемата на Добрата растително защита контактно действащи ПРЗ.

Често допускана грешка от земеделските производители е включването на системни средства в превантивните пръскания, без да се налага от конкретното здравно състояние на културата. Това от една страна може да изгради резистентност към използваният препарат, затормозва излишно физиологията на растението, от друга оскъпява земеделската продукция, намалява нейната пазарна рентабилност.

РСРЗ Пловдив препоръчва да се следят сигналите за растителна защита подавани в периодичните бюлетини от службата, като се спазват указанията към тях.

Сухото и горещо време стимулира намножаването на трипса в полска среда. През последните години наблюдаваме развитието на вирулетни популации в микрорайоните с традиционно тютюнопроизводство и зеленчукопроизводство - Асеновград, Първомай. От началото на месеца са установени първите прояви от бронзовост по тютюна и доматите. В микрорайона на Първомай пораженията достигат 8-10%. С напредването на вегетацията този процент се очакват да расте. Задължително условия на този етап е да продължат редовните пръскания през 8-10 дни. Важен момент в борбата срещу трипса е задължително унищожаването на плевелна растителност и подържането на чиста фитосанитарна ивица около посева. При отглеждането на пипери, домати и тютюни в непосредствена близост, без възможност от пространствена изолация да се обръща специално внимание в борбата срещу трипса. Културите са съвместни гостоприемници и допуснатите пропуски при една от тях могат да се насложат и развитият по съседните площи.

От началото на месеца е регистрирана начална дата на имагениране на зеленчуковата цикадка Нyalesthes obsoletus по плевелната растителност, започна миграция по междинният гостоприемник царевица. Обявен е сигнал за растителна защита, под формата на окрайчване на ивицата плевелна растителност от 50-80 метра дълбочина около зеленчуковите площи. Практиката е задължителна и много важна за ограничаване на първите ранни прояви от столбур и намаляване на популацията на този вид. Пръскането с контактни инсектициди трябва да се извършва при тихо и слънчево време в интервала от 9-11 часа сутринта, когато цикадката е слабо подвижна и е концентрирана върху плевелната растителност. Добре е тази практика на окрайчване да продължи и след обявяване на сигнала за химична борба вътре в зеленчуковите посеви. Да се взимат всички предпазни мерки за опазване на пчелите, хората и околната среда.

Имагетирането на цикадката е продължително и за различните години варира от 50-70 дни. Очакванията са прогнозата за топло и сухо лято да създаде предпоставки за по-продължително излитане на този топлолюбив вид. Борбата срещу цикадката трябва да продължи редовно, като се спазват сигналите обявявани от РСРЗ Пловдив.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.За намаляване на плътността от вида и проявата на евентуалните процентни поражения от столбур се практикува окрайчване на зеленчуковите площи с пояс от защитна ивица късна царевица.

Честите бури и силни ветрове от началото на месеца създадоха предпоставки за първи прояви от бактериозата по пипера и бактериалналното петносване по доматите. Борбата с бактериозите  се извежда с медни средства, като след всяка градушка или силна прашна буря се препоръчват превантивни третирания до 24 часа.

С наближаването на беритбеният период и изнасянето на продукцията на пазара напомняме:

Да се спазват стриктно всички карантинни срокове на използваните, разрешени за употреба продукти за растителна защита. Да се пръска сутрин рано или вечер след понижаване на дневните температури, като се спазва закона за Защита на растенията и Закона за пчеларството.

- Всички земеделски производители са длъжни да водят пълен комплект от образци дневници по ДПХО, съгласно Наредба №104. Дневниците се заверяват в Регионалната служба по растителна защита на края на вегетационния сезон.

При проблеми в здравното състояние на земеделските култури се обръщайте към РСРЗ Пловдив на телефони - отдел Растителна защита 032/95-94-00, 960-874, ул. "Брезовско шосе" №176 В