Ден на селекционера – агроном Тодор Рачински по повод 80 годишнината от рождението му.

12/06/2009

Ден на селекционера - Агроном
Тодор Николов Рачински

На 28.05.2009 год. по инициатива на община Враца, Селскостопанска акадамия, Съюз на агрономите, РСРЗ - Враца, Национална асоциация на зърнопроизводителите и ЕТ "Лачко-Петър Петров" в салона на община Враца се проведе тържество по повод 80 - годишнината от рождението на агронома - селекционер Тодор Рачински.

Присъстваха учени, селекционери, научни работници от институтите в страната, зърнопроизводители, фермери, общественици, приятели и родственици на бележитият селекционер.

Тодор Николов Рачински е роден на 04.07.2009 год. в гр. Враца. През 1953 год. завършва с отличен успех ВСИ "Г. Димитров"- София, специалност "Селекция и семепроизводство". От 1963 год. е научен сътрудник-селекционер на пшеница в Института по пшеницата и слънчогледа - Ген. Тошево, 1965 год. защитава дисертация , по-късно хабилитиран като ст.н-с.І ст. От декември 1974 год е директор на института, където работи до кончината си.

В периода 1970-1979 год. Тодор Рачински и ръководеният от него колектив с упоритият си труд и отдаденост създава 22 сорта пшеница, които повече от 20 години след смъртта му заемат около 60% от засетите с пшеница площи в България.

Думи на признателност към неговата личност и творческо дело изказаха: кмета на община Враца - инж. Тотю Младенов, Ст.н.с.І ст.д-р ссн Никола Вичев - гл.научен секретар на Селскостопанската академия, ст.н.с. Николай Ценов - Зам. Директор на Добруджански земеделски институт, Съюз на агрономите - от  зам. председател Иван Христов слово произнесе Латинка Дичева - гл. инспектор РСРЗ и член на Управителния съвет на Дружество на агрономите във Враца, Красимир Аврамов - асоциация на зърнопроизводителите и др. инж. Тотю Младенов подари на тримата внуци на агронома селекционер юбилейният сборник "Почетни граждани на Враца".

На 29.05.2009 год. тържеството продължи на демонстрационното поле в с.Баница област Враца, където бяха представени 17 сорта пшеница селекционирани от Тодор Рачински и 60 сорта пшеница, тритикале и ечемик селекционирани от: Добруджански земеделски институт -Ген. Тошево, ИРГР "Н. Малков" - Садово, Институт по памука и твърдата пшеница - Чирпан, Институт по земеделие - Карнобат, Семенарска къща "Садово"- Пловдив, Фирма "Агроном" - Добрич.