Провеждане на обучение в НСРЗ и НЦООЗ на 11.06. и 12.06.2009 г.

12/06/2009

От 11 до 12 юни 2009 г. в гр. София, в заседателната зала на  Национална служба за растителна защита и в зала на Националния център за опазване на общественото здраве, ще се проведе обучение, по теми свързани с процеса на разрешаване и подновяване на разрешенията на продукти за растителна защита, любезно предоставено от фирма „Байер КропСайънс". Лектори са експерти членове на работни групи към Европейската комисия.

В обучението, от страна на Национална служба за растителна защита  участие ще вземат експерти от отдел „Продукти за растителна защита",  Институт за защита на растенията, експерти от Национална ветеринарномедицинска служба, експерти от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите.