На вниманието на земеделските производители в Плевенска и Ловешка област

10/06/2009

На 26 юни 2009г. от 9 часа в РСРЗ Плевен ще бъде проведено поредното обучение на земеделски производители за придобиване правоспособност за употреба на продукти за растителна защита - втора категория, съгласно чл.26, ал.2 от Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Заявления могат да се подават в РСРЗ Плевен и отдел Ловеч, според местоживеенето на земеделските производители.

Необходими документи:

  1. Молба по образец.
  2. Две снимки 2/3см.
  3. Копие от документ за внесена такса.
  4. Копие от документ за завършено образование.

На преминалите успешно курса,  ще бъде издадено удостоверение.

Таксата е 60 лв. и се внася по сметка BG44UNCR96603169017727 на ИЗР Костинброд в Уни Кредит Булбанк.

За контакти и повече информация:

РСРЗ Плевен                                                    Отдел „РЗ и ФСК" гр.Ловеч
гр.Плевен, ул."В.Левски" №1 ет.13                 ул.„Т.Каблешков"№1 ет.3 офис 303
тел: 064/800717                                              тел: 068/604 276