Работна среща в Община Долна Митрополия, област Плевен

10/06/2009

На 02.06.2009г. бе проведена работна среща в община Долна Митрополия, област Плевен с кметовете на населените места в общината, представители на регионални пчеларски дружества, пчеларски съюз гр.Плевен и служители на РСРЗ Плевен по въпроси свързани със спазване на изискванията на Закона за пчеларството и Наредба №15 „За мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителноза-щитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности". Обсъдени бяха конкретни случаи, необходимите действия за недопускане нарушения от страна на земеделските производители в региона, както и начини за подобряване комуникацията между заинтересованите страни при известяването на съответните РЗ мероприятия.