ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПАЗАРА НА ПРЗ ОТ РСРЗ – ВИДИН

02/06/2009

РСРЗ Видин информира, че при извършени внезапни инспекции на пазара на ПРЗ в областта, бяха установени продажби на нерегистрирани инсектициди: ГАЛИТИОН 5 Г /а.в.фенитротион/ и РОВОЦИД /а.в. фенитротион+малатион/. Продуктите не са разрешени за предлагане на пазара и употреба в Р България и са с етикети на чужд /сръбски/ език.

Съгласно нормативната уредба, наличните количества на посочените продукти са иззети и на нарушителите са съставени Актове за административни нарушения.

РСРЗ Видин се обръща към всички заинтересовани лица, в случай на установяване на такива продукти на територията на област Видин, своевременно да информират инспекторите на адрес:

гр.Видин, ул."Рибарска" №12, п.к.142, тел. 094/600-436.