Отдел Кърджали, РСРЗ Хасково: Рак по кестена / Cryphonectria parasitica /

30/05/2009

При извършено обследване, съгласно "Мониторинг на карантинни вредители по горските видове" на територията на ДГС Крумовград, област Кърджали са констатирани повреди от рак по кестен /Castanea sativa/. Заразата е потвърдена от Централна Лаборатория по Карантина на Растенията. Вредителят Cryphonectria parasitica, причинител на Рак по кестена е карантинен и е включен в Наредба №1, приложение 2, част А, гл.II. Проведена е среща с ръководството на ДГС Крумовград във връзка с предприемането на мерки за ограничаване на разпространението на заразата. Дадено е предписание с конкретните карантинни мероприятия, които трябва да бъдат извършени.