Опасност от вредна житна дървеница на територията на РСРЗ – Варна

30/05/2009

 Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

През последната седмица на месец май беше регистрирано начало на поява на ларви ІІІ-та възраст на вредната житна дървеница на територията на Варненска, Шуменска и Търговищка области.

      Регистрираната по-висока численост от възрастни и яйца на неприятеля, спрямо предходните няколко години, ни дава основание да очакваме висока плътност от ларвите, която в много райони ще достигне граници около и над ПИВ !

      С издаваните от нас бюлетини, е подаден сигнал за извеждане на химична борба, когато 30% от установените при обследването ларви са в ІІІ-та възраст, и констатираната плътност е над прага на икономическа вредност:

  • 2 бр. ларви/кв.м. при нормален посев и благоприятни климатични условия;
  • 4 бр. ларви/кв.м. при гъсти посеви и хладна пролет.

      Момента за борба настъпва в различни периоди за отделните агроекологични райони, затова е необходимо да се извърши обследване на всяка площ, за да се определи правилно необходимостта от извеждане на химична борба срещу ларвите на неприятеля.

      Продължаваме да следим развитието и плътността на вредната житна дървеница.

За информация и консултации:

  • за обл.Варна - гр.Варна, ул."С. Врачански" №23, ет.2; тел: 052/631727; 630134;
  • за обл.Шумен - гр.Шумен, ул."Цар Освободител" №99, ет.5; тел: 054/832119; 832678;
  • за обл.Търговище - гр.Търговище, ул."Н. Маринов" №1, ет.3; тел: 0601/66740; 61715.