Работна среща -обучение РСРЗ-София

30/05/2009

 На 23 и 24 април в с. Говедарци в заседателната зала на хотел

„Св. Георги"се проведе работна среща - обучение - ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ НА КАРАНТИННИ ВРЕДИТЕЛИ ПО ГОРСКИТЕ ВИДОВЕ , на която присъстваха представители на РСРЗ София, РСРЗ Кюстендил, ЛЗС София, ДГС София, ДЛС Витиня, ДГС Своге, РДГ Кюстендил, ДГС Рилски манастир, ДГС Невестино, ДГС Земен, ДГС Радомир.

     Срещата беше открита от Директора на РСРЗ - София г-н Лазар Чавдаров. Представена беше презентация  от ст.н.с.II ст. д-р Янчо Николов - Директор на Лесозащитна станция - София на тема : „ Организация на лесозащитата и карантината в горите на Република България.

     Презентация на тема: „ Най важните карантинни вредители по горските видове" представи - Деница Иванова н-к отдел Фитосанитарен контрол при РСРЗ - София.