ПРОВЕДЕНО обучение на служители от всички регионални служби от Северна България.

30/05/2009

От 21 до 24 април 2009г във В.Търново бе проведено обучение на служители от всички регионални служби от Северна България.

            От 21 до 24 април 2009г в РСРЗ Пловдив и от 27 до 30 април 2009г  в базата по биологично изпитване на ПРЗ се проведе обучение по  Twining light проект BG/2006/IB/AG/03/TWL. В него взеха участие служители от сектор Биологично изпитване на продукти за растителна защита..

            На 24 април 2009г във В.Търново се проведе обучение и обмяна на опит между фотосанитарни инспектори от РСРЗ В.Търново и РСРЗ Русе. Беше обменена информация относно организацията и провеждането на дейността по действащите мониторингови програми в двата района. Посетени бяха декоративен разсадник и градински център „Екзотика" в Бяла Черква и декоративни разсадници на фирмите „Фидус плант" и „Силвър" край гр. Павликени.

            РСРЗ гр.В.Търново изпрати до своите абонати през м.март  брой 4 и 5 на Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срок, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури в област В.Търново.

Представена е информация за здравното състояние на сенниците, пролетниците, овощните насаждения и лозята.

Препоръчани са регистрирани хербициди за борба с плевелите при пролетниците.

Дадени са указания за пролетните растителнозащитни мероприятия в трайните насаждения.

Засегнати са най-важните и актуални моменти от законодателството в областта на растителната защита.

           

 

 

април.2009г