Проведено обучение в ИЗР

30/05/2009

От 18 до 22 май 2009 г. в ИЗР беше проведено обучение с Real-time PCR. Обучението се проведе от д-р Ребека Уилс от FERA (Агенция за изследвания на храните и околната среда) във Великобритания. В обучението участваха научни сътрудници и специалисти от ИЗР и специалисти от ЦЛКР.

В рамките на обучението бяха показани методи за диагностика на Thrips palmi, Bemisia tabaci и FSWV (доматена бронзовост).